Προετοιμασία για την τοποθέτηση του δαπέδου laminate

Όταν έρχεται η στιγμή  των δαπέδων  laminate στην ανακαίνιση της κατοικίας μας, συνήθως μας διαφεύγουν ορισμένοι κανόνες οι οποίοι είναι απαραίτητοι πριν την τοποθέτηση τους και  θα μας εξασφαλίσουν όσο γίνεται δυνατόν  την χωρίς προβλήματα  χρήση του στο μέλλον. Αυτοί θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και είναι οι εξής:

 • Μεταφέρουμε και αφήνουμε τα πατώματα laminate στον χώρο όπου θα τοποθετηθούν 48 ώρες. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στον “εγκλιματισμό” του υλικού στις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
σαράντα οκτώ ώρες εγκλιματισμός πριν την τοποθέτηση
Προσαρμογή στις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας
 • Τα εξωτερικά κουφώματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα.
προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες με μπαλκονόπορτες και παράθυρα πριν το πάτωμα λαμινέιτ
                                              Εγκατάσταση  κουφωμάτων  πριν  την τοποθέτηση  laminate
 • Εξασφαλίζουμε ότι οι χώροι είναι απαλλαγμένοι από υγρασίες και ότι οι σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης δεν έχουν διαρροές.
αποκλεισμος διαρροων σωλήνων πριν την εγκατάσταση laminate
Έλεγχος σωλήνων και συνδέσεων για διαρροές
 • Ελέγχουμε για την σωστή επιπεδότητα του υποδαπέδου όπου θα εγκατασταθεί το καινούργιο μας πάτωμα  laminate. Εάν αυτή δεν είναι η επιθυμητή τότε μπορούμε να επέμβουμε διορθώνοντας  με ειδικά αυτοεπιπεδούμενα υλικά.
αυτοεπιπεδούμενα υλικά για την βελτίωση του υποδαπέδου και την σωστή εγκατάσταση λαμινέιτ
Διόρθωση  επιφανείας  πριν   την  εγκατάσταση   του  πατώματος   laminate
 • Είναι απαραίτητο το διάκενο μεταξύ δαπέδου και εσωτερικών πορτών (κάτω μέρος της πόρτας). Εάν αυτό δεν υπάρχει θα πρέπει η πόρτα να κοπεί ή ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτύχουμε την σωστή απόσταση.
κόψιμο ή ρύθμιση πόρτας για διάκενο από το πάτωμα
                             Διάκενο μεταξύ πόρτας και δαπέδου
 • Πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχει υπόψιν ο τεχνίτης πατωματζής είναι η φορά τοποθέτησης του δαπέδου. Αυτή θα εξαρτηθεί από τις διαστάσεις των χώρων και την πηγή του φωτός .

  πως τοποθετούμε το λαμινέιτ
  Φορά κατεύθυνσης εγκατάστασης πατώματος
μοτίβο εγκατάστασης πατώματος
  Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης
 • Επιβάλλεται η τοποθέτηση του πατώματος laminate να γίνεται τελευταία στην σειρά προγραμματισμού των  εργασιών για να εξασφαλίσουμε την αποφυγή φθορών του δαπέδου από τα συνεργεία. Συμβουλευτείτε τον ειδικευμένο τεχνίτη. (δείτε εδώ)