Πως γίνεται η τοποθέτηση του καρφωτού ξύλινου πατώματος;

Καρφωτό Ξύλινο Πάτωμα - Πώς τοποθετείται

Η τοποθέτηση του καρφωτού ξύλινου πατώματος γίνεται επάνω σε σταθερή βάση από καδρόνια ελάτης με χρήση πρόκας και κόλλας. Για περισσότερη αντοχή, ηχομόνωση και θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στα καδρόνια κόντρα πλακέ Θαλάσσης ή OSB πάχους 18-22 χιλιοστά και κατόπιν να γίνει εφαρμογή του καρφωτού ξύλινου δαπέδου επάνω στην επιφάνεια αυτή με καρφί και κόλλα.

Αφού ολοκληρωθεί η επίστρωση του ξύλινου δαπέδου και τηρώντας την απόσταση από τους τοίχους του διακένου της συστολο-διαστολής τοποθετούνται τα περιμετρικά σουβατεπί και ο απαραίτητος εξαερισμός με σχάρες για να δώσουμε στο πάτωμα την δυνατότητα να “αναπνέει”.

 

Το επόμενο στάδιο είναι η λείανση του πατώματος με ειδικό μηχάνημα. Χρησιμοποιούνται χοντρά και ψιλά γυαλόχαρτα μέχρι το δάπεδο να γίνει λείο και να αρχίσει η επόμενη φάση της διαδικασίας του ασταρώματος (και στοκαρίσματος αν αυτό κριθεί απαραίτητη)  με ειδικό υλικό.

Καρφωτό Ξύλινο Πάτωμα Θεσσαλονίκης

Έπειτα  αφού το αστάρι στεγνώσει επαλείφουμε 2 χέρια με βερνίκια υψηλών προδιαγραφών (2  συστατικών ή οικολογικά)  ώστε να γίνει το τελικό γυάλισμα φινίρισμα του πατώματος. Αφήνουμε να στεγνώσει για 48 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών και είναι έτοιμο για χρήση. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι αυτή η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία μόνο από επαγγελματία πατωματζή που με τον εξοπλισμό και την εμπειρία θα αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.