κάλυψη κάθετης επιφανείας με laminate
Τοποθέτηση laminate σε τοίχο

εγκατάσταση επένδυσης από λαμινέιτ σε ιατρείο στη Θέρμη Επένδυση τοίχου με δάπεδο laminate 3