Μπορεί να τοποθετηθεί πάτωμα deck σε εσωτερικό χώρο;

Τα δάπεδα deck είναι κατασκευασμένα από ξυλεία που αντέχει σε συνθήκες υγρασίας. Με κατάλληλη προετοιμασία από τον ειδικό τεχνίτη μπορεί να γίνει χρήση τους και σε εσωτερικούς χώρους κατοικίας όπως π.χ. μικρά ή μεγάλα WC. Έτσι με αυτό τον τρόπο αυτοί οι χώροι που  μέχρι τώρα στα πατώματα τους επενδύονταν με πλακάκι ή μάρμαρο, τώρα αποκτούν καινούργια αισθητική και πρακτική αξία.

Πριν το αστάρωμα

deck θεσσαλονίκη
Η τσιμεντοκονία χωρίς το ειδικό αστάρι

Μετά την προεργασία

Πάντα πριν την επίστρωση του ξύλινου πατώματος deck πρέπει να γίνεται η σωστή προετοιμασία του υποδαπέδου της τσιμεντοκονίας με το ειδικό αστάρι το οποίο θα αδιαβροχοποιήσει και θα δημιουργήσει μία ισχυρή επιφάνεια όπου η κόλλα τοποθέτησης θα μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία.

πατωματάς θεσσαλονίκη
Η επιφάνεια της τσιμεντοκονίας με το ειδικό αστάρι

 Επεξεργασία και τοποθέτηση της ξυλείας deck

Αφού γίνει η ειδική επεξεργασία της ξυλείας με τα ειδικά βερνίκια από τον τεχνίτη το δάπεδο μας είναι έτοιμο για τοποθέτηση. Προσέχουμε πάντα έτσι ώστε να τηρούνται τα απαραίτητα διάκενα τα οποία θα επιτρέψουν την  ελεύθερη συστολή και διαστολή του πατώματος deck. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα πληρωθούν και τα διάκενα με μαστίχη πολυουρεθανικής σύστασης.

τεχνίτης δαπέδων deck θεσσαλονίκη
τοποθετημένο δάπεδο deck