Προετοιμασία πριν την εγκατάσταση

Μέσα στα είδη των δαπέδων που καλούμαστε να επιλέξουμε στην ανακαίνιση μιας κατοικίας είναι και τα αυτοκόλλητα laminate. Ο τρόπος τοποθέτησης τους διαφέρει από των συνηθισμένων τύπων laminate καθώς ο συγκεκριμένος δεν είναι “πλωτός”. Η διαδικασία είναι απλή και έχει δύο στάδια:

  • Το αστάρωμα της επιφανείας όπου θα γίνει η εγκατάσταση
  • Την τοποθέτηση των αυτοκόλλητων σανίδων laminate χωρίς υπόστρωμα

 

Αστάρωμα της τσιμεντοκονίας

Δημιουργία καθαρού υποστρώματος τοποθέτησης

Laminate φίλυρο θεσσαλονίκη
Μετά το αστάρωμα 

Αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας της κόλλας

πατωματζής λαμινέιτ
Αφαίρεση προστατευτικής ταινίας κόλλας

Μετά την τοποθέτηση

laminate AC4 10mm
Τελειωμένο δάπεδο με τα λευκά σοβατεπί
Αυτοκόλητο laminate στο Φίλυρο θεσσαλονίκης 1
ολοκληρωμένη εγκατάσταση αυτοκόλλητου λαμινέιτ

Αφού έγινε η εγκατάσταση του δαπέδου ο πατωματζής  τοποθέτησε και τα λευκά σοβατεπί.

Παρακολουθείστε και το σχετικό βίντεο