Βλάβες στα ξύλινα δάπεδα: Πότε χρειάζονται επισκεύη;

Τα ξύλινα δάπεδα μπορεί να υποστούν βλάβες που μπορεί να οφείλονται σε κακή χρήση  τους, υγρασίες, κακή διαχείρηση και άστοχη επιλογή υλικών από τους τεχνίτες. Οι βλάβες αυτές συμβάλουν στην κακή αισθητική εικόνα του δαπέδου και πολλές φορές το κάνουν και μη λειτουργικό.

Ξύλινα Δάπεδα Βλάβες

Τότε η επισκευή τους γίνεται απολύτως αναγκαία επεμβαίνοντας και αντικαθιστώντας το τμήμα του δαπέδου που είναι χαλασμένο.Αφού επισκευαστεί το δάπεδο,ακολουθεί το τρίψιμο της επιφάνειας με μηχανήματα που αποροφούν τη σκόνη και το γυάλισμα με βερνίκια υψηλής ποιότητος έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία μόνο από τους ειδικευμένους τεχνίτες.

 

Πώς γίνεται η επισκευή των δαπέδων;

  1. Αφαιρούμε  το τμήμα του δαπέδου που έχει υποστεί την βλάβη προσέχοντας ώστε να φύγουν όλα τα φθαρμένα ξύλα. Συνήθως η ζημιά στην βάση του πατώματος είναι λίγο μεγαλύτερη από ότι φαίνεται στην επιφάνεια του.
  2. Αντικαθιστούμε το κατεστραμμένο τμήμα με καινούργια ξυλεία προσέχοντας ώστε το  νέο υλικό να είναι αισθητικά το πλησιέστερο προς το παλιό για να μην υπάρχει ανομοιογένεια μεταξύ τους.

Ξύλινο Δάπεδο Λεκέδες

3. Κατόπιν γίνεται το τρίψιμο και το γυάλισμα που προτείνουμε πάντα να γίνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια του ξύλινου πατώματος και όχι μόνο σε αυτό που έχει αντικατασταθεί για να αποφύγουμε διαφορές στο ” επίπεδο” γυαλίσματος.

Δείτε το βίντεο