Εγκατάσταση πατώματος laminate 8mm AC4 επάνω σε παλαιό ξύλινο δάπεδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εγκατάσταση Laminate Πατώματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εγκατάσταση Laminate Πατώματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εγκατάσταση Laminate Πατώματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εγκατάσταση Laminate Πατώματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης