Αποξύλωση παλαιού ξύλινου πατώματος σε μπαλκόνι και αντικατάσταση του με ξύλινο δάπεδο από ξυλεία καστανιάς στην Χαλκιδική. Τρίψιμο και γυάλισμα με βερνίκι εξωτερικής χρήσης.

Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική Τρίψιμο - Γυάλισμα Πατώματος στη Χαλκιδική