Εγκατάσταση προβερνικωμένου δαπέδου επάνω σε τσιμεντοκονία με την προσθήκη ειδικού υποστρώματος, σε κατοικία με ενδοδαπέδια θέρμανση στην Ν.Κρήνη (Θεσσαλονίκη)

Προβερνικωμένο Πάτωμα Νέα Κρήνη Θεσσαλονίκη Προβερνικωμένο Πάτωμα Νέα Κρήνη Θεσσαλονίκη Προβερνικωμένο Πάτωμα Νέα Κρήνη Θεσσαλονίκη Προβερνικωμένο Πάτωμα Νέα Κρήνη Θεσσαλονίκη Προβερνικωμένο Πάτωμα Νέα Κρήνη Θεσσαλονίκη Προβερνικωμένο Πάτωμα Νέα Κρήνη Θεσσαλονίκη