Τοποθέτηση πατώματος laminate 8mm AC4 επάνω σε παλαιό ξύλινο πάτωμα στους Αμπελόκηπους (Θεσσαλονίκη).

Laminate Πάτωμα σε οικία στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης
Τοποθέτηση Υποστρώματος φελλού
Laminate Πάτωμα επάνω σε παλαιό πάτωμα σε οικία στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης
Eπίστρωση laminate δαπέδου

Laminate Πάτωμα σε οικία στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης Laminate Πάτωμα σε οικία στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης Laminate Πάτωμα σε οικία στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης