Επισκευή Κατεστραμένου Πατώματος - Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Αντικατάσταση κατεστραμένου τμήματος ξύλινου δαπέδου
Επισκευή Κατεστραμένου Πατώματος - Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Τελικό φινίρισμα ξύλινου πατώματος