Τι προσέχουμε πριν την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου;

Όταν θα επιλέξουμε ότι στην κατοικία μας θα τοποθετηθεί κολλητό ξύλινο πάτωμα, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και αυτή η εργασία αποτελείται από μία απαράβατη διαδικασία. Ένα σημείο της διαδικασίας αυτής και το σπουδαιότερο είναι η προετοιμασία πριν την κόλληση του ξύλινου δαπέδου. Σε αυτό το πρώτο στάδιο ελέγχουμε αν το υποδάπεδο που είναι κατασκευασμένο από  τσιμεντοκονία,  πλακάκι, ξύλο ή  μωσαικό έχει την επιπεδότητα που χρειάζεται. Αν η επιφάνεια αυτή δεν πληρεί την προϋπόθεση αυτή τότε προχωρούμε σε ισοπέδωση με ειδικά ισοπεδωτικά υλικά για να φέρουμε το υποδάπεδο στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

ειδικά υλικά για κολλητά ξύλινα πατώματα
Ισοπέδωση και προετοιμασία

Κατόπιν προχωρούμε στην επιλογή και στην επάλειψη του ασταριού προεργασίας όπου θα προετοιμάσουμε την επιφάνεια για το επόμενο στάδιο κόλλησης του ξύλινου πατώματος. Αυτό είναι και το σπουδαιότερο σημείο που πρέπει να προσέξει κανείς γιατί θα μας εξασφαλίσει πολύ καλή συγκόλληση  και επομένως την μακροβιότητα του ξύλινου πατώματος.

αστάρωμα για κολλητό δάπεδο στην καλαμαριά
Στάδιο ασταρώματος

Η επαφή  μας πάντα με τον έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνίτη θα μας απαλλάξει από πολλές απορίες και μελλοντικά προβλήματα. Δεν θα πρέπει να διστάζουμε να  επικοινωνήσουμε μαζί του για μία δωρεάν επίσκεψη στον χώρο  όπου θα γίνει η εργασία για να μας συμβουλεύσει και να μας προτείνει τις πιο κατάλληλες λύσεις.