Αλλάζω την αισθητική του χώρου μου

Όταν μετά από αρκετά χρόνια κάποιος επιθυμήσει να αλλάξει την εικόνα του εσωτερικού της κατοικίας στην οποία ζει  τότε σίγουρα μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις όσον αφορά τα δάπεδα είναι και η επίστρωση τους με πάτωμα laminate.

Μπορεί να γίνει η τοποθέτηση επάνω σε παλαιό ξύλινο δάπεδο;

Σε μερικές περιπτώσεις στον χώρο στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, υπάρχει ξύλινο πάτωμα, το οποίο δεν αποτελεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση των εργασιών. Το ειδικευμένο συνεργείο πατωμάτων θα ελέγξει την στιβαρότητα του παλαιού δαπέδου από τυχόν βουλιάγματα ή αλλοιώσεις των ξύλων και αφού βεβαιωθεί ότι όλα είναι σωστά θα προβεί στην τοποθέτηση του δαπέδου  λαμινέιτ.

 

λύσεις ανακαίνισης με λαμινέιτ
    επίστρωση του ειδικού υποστρώματος

Αφού στρωθεί το ειδικό υπόστρωμα τότε η διαδικασία εγκατάστασης γίνεται σε πολύ σύντομο χρόνο και με επιτυχία, από τον  ειδικό τεχνίτη.

laminate θεσσαλονίκη
    τοποθέτηση από το ειδικευμένο συνεργείο

Στο τέλος γίνεται η στερέωση των σουβατεπί και των αρμοκαλυπτρών όπου χρειαστεί.

Τι σημαντικό θα πρέπει να προσέξουμε;

Αυτό που θα πρέπει να μην διαφεύγει από κανένα είναι η σωστή επιλογή του πατωματζή που θα πραγματοποιήσει την εργασία με αποτελεσματικότητα  καθώς παρατηρούνται πολλές παραλήψεις από μη ειδικούς εργάτες που τα “αναλαμβάνουν όλα”.