Τι είναι το υπόστρωμα για laminate;

Το laminate υπόστρωμα είναι λεπτά φύλλα των 2-5 χιλιοστών από διογκωμένη πολυστερίνη, φελλό, από αφρώδες πολυαιθυλένιο κ.ά. Η τοποθέτηση του είναι πολύ απλή , βάζοντας το ένα κομμάτι δίπλα στο άλλο παράλληλα, χωρίς αυτά να στερεώνονται με καρφί ή κόλλα ή άλλα υλικά στο υποδάπεδο, αλλά συνενώνοντας τα μόνο μεταξύ τους με μία κολλητική ταινία.

τρόπος επίστρωσης λαμινατε υπόστρωματος
Τοποθέτηση υποστρώματος

Τι πρέπει να προσέξουμε πριν το τοποθετήσουμε;

  • Πριν την τοποθέτηση του θα πρέπει να έχουμε ελέγξει την επιπεδότητα του υποδαπέδου ώστε αυτή να μην έχει μεγάλες διακυμάνσεις.
  • Το υποδάπεδο θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υγρασίες.
  • Απομακρύνουμε ξένα σώματα και σκόνες κατά προτίμηση με μία ηλεκτρική σκούπα.
  • Ελέγχουμε για τυχόν διαρροές των σωληνώσεων θέρμανσης

Γιατί στα laminate γίνεται χρήση υποστρώματος;

Οι λόγοι και τα οφέλη που στα “πλωτά” πατώματα χρησιμοποιείται υπόστρωμα είναι:

  • Απορρόφηση και κατά μεγάλο ποσοστό  των κτυπογεννών θορύβων που δημιουργούνται  μέσα στους χώρους από το περπάτημα με παπούτσια. Έτσι οι ενοχλητικοί θόρυβοι μειώνονται σημαντικά για τα γειτονικά διαμερίσματα που βρίσκονται κάτω ή δίπλα από τους χώρους αυτούς.
  • Βελτίωση του ήχου βαδίσματος μέσα στους ίδιους αυτούς χώρους.
  • Εξομάλυνση της επιφάνειας από μικρές διακυμάνσεις του υποδαπέδου.
  • Συμβάλει μερικώς στην θερμομόνωση και την αποφυγή υγροποιήσεων.
  • Υγρομόνωση με ειδικούς τύπους υποστρώματος

Είναι κατάλληλα για  ενδοδαπέδια θέρμανση;

Μπορούν να τοποθετηθούν σε κατοικίες όπου υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται υπόστρωμα με υλικό που έχει υψηλή θερμοαγωγιμότητα.

Δείτε έργα με πατώματα laminate (εδώ)