Η εικόνα του δαπέδου πριν την επεξεργασία

Στο ξύλινο πάτωμα εκτός από την φθορά λείπουν και τα περιμετρικά σοβατεπί

Το αποτέλεσμα ΜΕΤΑ

Αφού έγινε η τοποθέτηση των σοβατεπί από τον τεχνίτη έγινε η συντήρηση του ξύλινου πατώματος με βερνίκι γυαλιστερό δύο συστατικών.

Για περισσότερα έργα επισκεφτείτε  την σελίδα μας (εδώ)

Επικοινωνήστε μαζί μας (εδώ)