Εσωτερική ξύλινη σκάλα από βαμένη  οξειά

 

 

κατασκευή και τοποθέτηση σκάλας από βαμένο ξύλο οξειάς επάνω σε μπετόν
  Τοποθέτηση εσωτερικής ξύλινης σκάλας από ξύλο οξειάς 
τοποθέτηση σοβατεπιών εσωτερικής ξύλινης σκάλας
κατασκευή σκάλας επάνω σε μπετόν και τοποθέτηση σοβατεπιών