Τοποθέτηση προλουστραρισμένου πατώματος επάνω σε κατασκευασμένη βάση από καδρόνι και OSB στην Τριανδρία (Θεσσαλονίκη).

Τοποθέτηση Προλουστραρισμένου Πάτωματος Τριανδία Θεσσαλονίκης Τοποθέτηση Προλουστραρισμένου Πάτωματος Τριανδία Θεσσαλονίκης Τοποθέτηση Προλουστραρισμένου Πάτωματος Τριανδία Θεσσαλονίκης