Κατασκευή πατώματος και φράχτη από deck Ιρόκο σε αυλή κατοικίας στην Θέρμη (Θεσσαλονίκη)

Πάτωμα - Φράχτης Deck Ιρόκο Θέρμη Θεσσαλονίκης Κατασκευή πατώματος και φράχτη - Θέρμη Θεσσαλονίκης 1 Κατασκευή πατώματος και φράχτη - Θέρμη Θεσσαλονίκης 2 Πάτωμα - Φράχτης Deck Ιρόκο Θέρμη Θεσσαλονίκης Πάτωμα - Φράχτης Deck Ιρόκο Θέρμη Θεσσαλονίκης