Στο ξύλινο δάπεδο διαπιστώθηκε φθορά από σαράκι

Σε αυτό το ξύλινο πάτωμα παρατηρήθηκαν τρύπες οι οποίες προήλθαν από την παρουσία ξυλοφάγων εντόμων. Κρίθηκε ότι θα έπρεπε να γίνει η άμεση αντικατάσταση τους με άλλα “υγιή” τεμάχια παρκέτων. Έγινε η προσεκτική αφαίρεση τους από τον ειδικό τεχνίτη ώστε να μην προκληθεί ζημιά και στα παράπλευρα τεμάχια ξύλων.

Επιδιόρθωση ξύλινου πατώματος από πεύκο στην θεσσαλονίκη
Αφαίρεση ξύλινων τεμαχίων

Κάποιες φορές η ζημιά είναι αφανής

Σε αρκετά ξύλινα πατώματα με πρόβλημα από σαράκι, δεν φαίνεται εκ των προτέρων το μέγεθος της φθοράς, καθώς μέρος αυτής μπορεί να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του ξύλου, ενώ αυτό αρχικά και φαινομενικά να κρίνεται χωρίς πρόβλημα. Αυτό διαπιστώνεται κατά το πρώτο στάδιο της συντήρησης του  όταν ο τεχνίτης ξεκινάει το τρίψιμο του δαπέδου με το ειδικό μηχάνημα. Έτσι καθαρίζοντας την επιφάνεια του ξύλινου πατώματος αφαιρώντας από αυτό το παλιό βερνίκι, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με μία εικόνα μεγαλύτερης φθοράς από το σαράκι. Τότε γίνεται ξανά αφαίρεση των τεμαχίων αυτών ώστε να μην υπάρχουν πλέον ξύλα τα οποία να έχουν πρόβλημα .

συντήρηση ξύλινου πατώματος
επιπλέον ζημιά στο ξύλινο πάτωμα

Πλήρης αποκατάσταση του ξύλινου δαπέδου

Στο τελικό στάδιο και αφού γίνει η τοποθέτηση καινούργιων ξύλων, το ξύλινο πάτωμα είναι έτοιμο να δεχτεί την φροντίδα του τεχνίτη πατωματζή ώστε αυτός να το συντηρήσει και να το παραδώσει σχεδόν σαν καινούργιο.

λουστράρισμα ξύλινου δαπέδου στην θεσσαλονίκη
ξύλινο πάτωμα σαν καινούργιο